Stel cookie voorkeur in

Zwemlesservice


Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen ingeschreven worden voor zwemles (diploma A, B, C) na schooltijd op maandag.

Rond half 14.05 vertekken ze samen met een pedagogisch medewerker met de bus richting het zwembad in Rosmalen. In de bus zitten ook de kinderen en hun pedagogisch medewerker van andere kindcentra van Ons Kindbureau. De zwemles begint om  14.30 uur tot ongeveer 15.20 uur. De laatste vijf minuten mogen de kinderen vrij spelen in het kleine badje. Na het omkleden vertrekt de bus weer richting de kindcentra. De kinderen zijn rond 16.00 uur weer terug op De Hoven. Ze kunnen dan vanuit de bus opgehaald worden door ouders/verzorgers. Of als u BSO afneemt die dag gaan spelen op de BSO. 

Vanuit De Hoven gaat er een vaste pedagogisch medewerkster mee. Zij observeert de kinderen, doet overdrachten naar ouders en de pedagogische medewerkers van de BSO, bespreekt vorderingen en vragen van ouders met de zwemleerkrachten en ondersteunt de kinderen met omkleden, etc. 
Een aantal keer in het jaar is er kijkweek. Dan zijn familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen van hun kind. Er is dan ook de laatste 10 minuten van de lestijd om vragen met de zwemleerkrachten te bespreken. 

Meer informatie vindt u via deze link.