Stel cookie voorkeur in

Zwemlesservice

Zwemles:

Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen ingeschreven worden voor zwemles (diploma A, B, C) na schooltijd op maandag en/of donderdag. 

De kinderen komen na schooltijd samen op de landingsplek om wat fruit en iets lekker te eten en een beker water te drinken. Rond half drie vertrekken ze samen met een pedagogisch medewerker met de bus richting het zwembad in Rosmalen. In de bus zitten ook de kinderen en hun pedagogisch medewerker van andere kindcentra van Ons Kindbureau. De zwemles begint om  15.00 uur tot ongeveer 15.50uur De laatste vijf minuten mogen de kinderen vrij spelen in het kleine badje. Na het omkleden vertrekt de bus weer richting de kindcentra. De kinderen zijn rond half vijf weer terug op De Hoven. Ze kunnen dan vanuit de bus opgehaald worden door ouders/verzorgers. Of als u BSO afneemt die dag gaan spelen op de BSO. 

Vanuit De Hoven gaat er een vaste pedagogisch medewerkster mee. Zij observeert de kinderen, doet overdrachten naar ouders en de pedagogische medewerkers van de BSO, bespreekt vorderingen en vragen van ouders met de zwemleerkrachten en ondersteunt de kinderen met omkleden, etc. 
Een aantal keer in het jaar is er kijkweek. Dan zijn familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen van hun kind. Er is dan ook de laatste 10 minuten van de les tijd om vragen met de zwemleerkrachten te bespreken. 

Meer informatie vindt u via deze link.