Stel cookie voorkeur in

Babygroep

Welkom op de Babygroep!

Op de babygroepen werken we met vier stamgroepen verdeeld over twee speelpleinen. De speelpleinen werken nauw samen. Op elke stamgroep werken dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 9 kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Alle medewerkers van een speelplein zijn bekend bij de kinderen en de kinderen zien maximaal 2 stamgroepen. Er wordt samengewerkt bij het openen en sluiten en het activiteiten aanbod. Zolang de groepen nog niet helemaal vol zitten, worden de groepen van een speelplein op bepaalde dagen samengevoegd tot maximaal 12 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de groepssamenstelling van de babygroepen.
Om de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen bieden we de kinderen een bekend gezicht of een bekende groep bij het samenvoegen. 

Dit doen we op de babygroepen

De medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

Zo ziet onze dag er uit

Kinderen tot (rond) een jaar hebben een eigen dagritme. In overleg met de ouders volgen deze kinderen hun eigen voeding- en slaapschema. Voor de andere kinderen wordt de volgende dagindeling aangehouden. Tot negen uur komen de kinderen binnen en dragen de ouders hun kind over. De kinderen gaan zelf spelen en de dag begint rustig. We gaan ervan uit dat de kinderen thuis hebben ontbeten. Natuurlijk kan hierop wel eens een uitzondering op worden gemaakt.
Rond negen uur begint het dagprogramma voor de dreumesen. De kinderen gaan aan tafel en er worden verhalen verteld en liedjes gezongen. Na het fruit kunnen de kinderen aan een activiteit meedoen. Er is op de babygroepen veel ruimte voor vrij spel. Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de interesses van de kinderen. Verschillende ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod. 
 

Hier werken we aan

 Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren hebben wij op het speelplein verschillende speelhoeken en een rijk aanbod aan activiteiten. De babygroepen zijn zo ingericht dat de allerkleinste op een geborgen manier de omgeving kunnen verkennen. Of het nou in de box, op de mat voor de spiegel, of in een van de andere hoeken in de groepsruimte is, er valt overal wel iets te ontdekken. Het meeste speelgoed (passend in de leeftijd) staat, op een voor de kinderen duidelijke manier, geordend en mooi uitgestald in de kast en kunnen de kinderen zelf pakken. Het babygroepen team verzorgt, begeleidt en stimuleert de kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.