Stel cookie voorkeur in

Toetsen

Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op de Hoven nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari (de middentoetsen) en juni (de eindtoetsen).
 
De volgende toetsen worden gebruikt:
- Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters in groep 2,
- Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m M(idden)8,
- Begrijpend Lezen E(ind) groep 3 t/m M8,
- Spelling groep 3 t/m M8,
- Woordenschat groep 3 t/m M8.
 
Deze toetsen worden in de instructiegroepen afgenomen over de leerstof waarmee het kind in het voorliggende half jaar heeft geoefend.
Daarnaast worden individueel de Drie Minuten Toets (woord lezen) en de AVI-toetsen (tekst lezen) in groep 3 t/m M8 afgenomen. Als een kind op een ander moment dan in januari of juni toe is aan de volgende CITO toets, nemen we deze in sommige gevallen op dat moment af.
 
In groep 7 doen alle leerlingen mee aan de CITO Entree toets. Indien hiervoor aanleiding is, wordt een deel of de hele toets afgenomen op niveau groep 6. In een gesprek krijgen de ouders en kinderen een voorlopig advies zodat u als ouders zich bij de open dagen van de middelbare scholen enigszins kunt oriënteren welk niveau waarschijnlijk bij uw kind gaat passen. In groep 8 nemen de kinderen deel aan de CITO Eindtoets Basisonderwijs. Vanaf 2015 wordt deze toets in april afgenomen.
 
In groep 8 krijgt u van de leerkracht een definitief advies voor de keuze van een school op niveau voor uw kind. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Ons advies is gebaseerd op het deskundig oordeel van de leerkrachten en de behaalde resultaten uit alle leerjaren (het leerlingvolgsysteem). In verreweg de meeste gevallen komen de adviezen met elkaar overeen.