Stel cookie voorkeur in

Toetsen


Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op de Hoven nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari (de middentoetsen) en mei/juni (de eindtoetsen).
 
De volgende toetsen worden gebruikt:

Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m 8
Begrijpend Lezen groep 4 t/m 8,
Spelling groep 3 t/m 8,
Technisch lezen AVI en DMT groep 3 t/m 8 (worden individueel afgenomen en vanaf groep 6 alleen wanneer nog van toepassing)

CITO toetsen zijn vaardigheidstoetsen en methodegebonden toetsen zijn beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de kinderen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
In de Cito-toetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Cito-toetsen minder het geval is. De normering van de toetsen is ook anders dan die van de methodegebonden toetsen. Bij de Cito-toetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar.
Omdat de Cito-toetsen eenmaal per halfjaar worden afgenomen, kan dit betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen. Bij de methodegebonden toetsen wordt altijd direct na een lesblok of hoofdstuk getoetst en dan is de lesstof nog niet weggezakt. 
Ook is de vraagstelling in de Cito-toetsen vaak iets anders dan in de lesboeken van de methode. 
In groep 8 nemen de kinderen deel aan de IEP Eindtoets Basisonderwijs. Deze wordt in april afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die (mede) het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. 
 
In groep 7 krijgt u van de leerkracht(en) eerst een preadvies en in groep 8 krijgt u eerst een voorlopig en daarna een definitief advies voor de keuze van een school op niveau voor uw kind. Ons advies is gebaseerd op het deskundig oordeel van onze commissie VO (bestaande uit alle leerkrachten van groep 7-8, de intern begeleider en directie) en de behaalde resultaten uit de laatste 3 leerjaren (Cito's) en op de IEP eindtoets. Motivatie en werkhouding spelen ook een grote rol in het definitieve advies.