Stel cookie voorkeur in

Missie & Visie

Wat is onze missie?
Ontwikkel jezelf en groei samen
 

Drie waarden spelen in deze missie een belangrijke rol: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. We hebben veel vertrouwen in kinderen, we bieden hen een veilige omgeving en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de kinderen en hun ouders.

Deze waarden zijn richtinggevend voor de manier waarop wij binnen ons kindcentrum met elkaar omgaan:
·         Ik ken mijn grens en houd rekening met de grens van de ander.
·         Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.
·         Ik ga netjes om met mijn omgeving en met de materialen.
·         Ik waardeer en respecteer de inbreng van anderen.
 
Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en ouders een leergemeenschap waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn. Kinderen die zich prettig voelen, durven bekende paden te verlaten en zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij (ook) betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling; ze bevorderen de competentie, de bekwaamheid van kinderen. Door het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te bevorderen, krijgt ieder kind optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien. In onze Kindcentrumgids is onze missie en visie uitgebreid omschreven. Op deze website treft u de beknopte weergave.
 
Vanuit welke visie werken wij?
Ieder kind is uniek
Kinderen hebben verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen.
 
Kinderen leren van elkaar
Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar.
 
Het kind is eigenaar van zijn eigen leren
Kinderen geven in ons kindcentrum mede sturing aan hun ontwikkeling. De rol van onze medewerkers is hierbij essentieel, zij zijn mede-verantwoordelijk voor het leren van de kinderen.
 
Kinderen zijn nieuwsgierig
Kinderen zijn gedreven om ontdekkingen te doen. Van binnenuit willen zij leren en zich verder ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig.
 
Kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen. Daarom zijn opvang en onderwijs ondergebracht onder één dak, werken de medewerkers van opvang en onderwijs nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat.
 
Kinderen ontwikkelen zich in brede zin
Kinderen verwerven kennis en basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve competenties.

Kinderen mogen fouten maken
De Hoven is een lerende organisatie op alle niveaus. Voor kinderen geldt dat we ze willen laten ervaren dat fouten maken leerzaam is.

De missie en visie van de Hoven zijn richtinggevend voor de manier waarop medewerkers omgaan met elkaar, met kinderen en met ouders.