Stel cookie voorkeur in

KC Raad

KC de Hoven is een integraal kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.  

Het eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.  

KC de Hoven kiest vanuit deze ontwikkeling voor een Kindcentrum Raad (KC-Raad), een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de OC- Oudercommissie van Ons Kindbureau (OKB), die de belangen van alle kinderen van 0 t/m 13 jaar gedurende de hele dag behartigt.  

In de wet heeft een kindcentrum te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Daarom hebben we binnen de KC raad nog steeds wel een portefeuille verdeling van MR en OC. 

Verdeling leden van de KC raad:

OuderCommissie

Minke Mikkers (voorzitter KCRaad), Menno Tangenbergh (notulist OC), Margje Heutink. 

MedezeggenschapsRaad

Martijn Wijman (vice voorzitter KCRaad), Laura Idoe (notulist MR), Marjan Lam, Tim Harmsen (secretaris PMR), Charlotte van Thiel (momenteel vervangen door Marloes Simons), Simone Verboord (momenteel vervangen door Loes Vermeulen) 

Vergaderingen

KCRaad vergadert 6 maal per jaar vanaf 18.00 uur op het kindcentrum, zie de kalender. 
De vergaderingen van de KCraad zijn openbaar, wees welkom om een vergadering bij te wonen! 

We hebben besloten onze communicatie via de app te beperken. Onze vergaderdata staan wel in de agenda van de app.  

Onze agenda wordt 3 werkdagen vooraf geplaatst op de website (onder kopje ouders aan zet KCRaad) hier volgen de notulen inclusief regelingen en bestanden 7 werkdagen na de vergadering. 

Heb je een vraag of wil je iets agenderen dan ontvangen we graag een e-mail op kcraad@kcdehoven.nl of spreek de KCRaad-leden aan op het kindcentrum.