Stel cookie voorkeur in

Activiteitencommissie


De Activiteitencommissie van de school, organiseert ieder schooljaar samen met een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten/medewerkers diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Het gaat hierbij om activiteiten die geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ten behoeve van de inning en het beheer van de ouderbijdrage is Stichting Ouders Kindcentrum De Hoven opgericht. Deze ouderbijdrage is niet verplicht maar wel nodig om de feesten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen.
 
Wat organiseert de Activiteitencommissie allemaal en hoe wordt de ouderbijdrage besteed.Dag van de Pedagoog, Sinterklaas, kerst, voorlees ontbijt, carnaval, Koningsspelen, zomerfeest.
Schoolreisjes en het schoolkamp
Overige voorzieningen zoals T-shirts van KC de Hoven, verkeershesjes etc.
 

Hoeveel is de vrijwillige Ouderbijdrage 2018-2019?
Ieder schooljaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 is deze ten opzichte van voorgaande jaren verlaagd naar €30, - per kind.

Kosten schoolreisjes en schoolkamp
De kinderen in groep 1/2, 3/4 en 5/6 gaan elk jaar op schoolreisje en de groepen 7/8 gaan op kamp. Hier zijn kosten aan verbonden. Uw kind kan alleen mee als deze kosten zijn voldaan.

U kunt dit bedrag tezamen met de ouderbijdrage overmaken. De kosten zijn in totaal:

Onderbouw    1/2: €35, -  per kind (dit bedrag is incl. € 5,- kosten schoolreisje)
Middenbouw 3/4 : €55, -  per kind (dit bedrag is incl. € 25,- kosten schoolreisje)
Bovenbouw    5/6: €55, -  per kind (dit bedrag is incl. € 25,- kosten schoolreisje)
Bovenbouw    7/8: €95, - per kind (dit bedrag is incl. €65,- kosten schoolkamp)

Graag verzoeken wij u dit bedrag vóór 26 oktober 2018 over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Bank: ING Bank
IBAN-nummer: NL76INGB0004723910
Ten name van: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven
Onder vermelding van: naam van de kind(eren)

Stroomt uw kind later in het schooljaar in dan betaalt u de bijdrage naar rato. Een schooljaar heeft 10 maanden (september - juni), ouderbijdrage is €30, - dat is €3,00 per maand. Rekenvoorbeeld; Uw kind komt in december op school dan betaalt u (7 x €3,00) €21,00. Graag hier het schoolreisje nog bij optellen.

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit kenbaar te
maken bij de directie van Kindcentrum de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en
passende oplossing gezocht worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mail naar: acdehoven@outlook.com.

Hartelijke groet,

Activiteiten Commissie Kindcentrum de Hoven

 

Voorzitter Klankbordgroep: Gwen Mertosentono
Voorzitter Activiteitencommissie: Marno van Broekhoven
Penningmeester: Niek Marisaël
Secretaris: Sandra Nauta

Leden Activiteitencommissie: Marno van Broekhoven, Niek Marisaël, Jolanda Willems, Sandra Nauta, Mieke van Vliet, Dennis van der Hart, Sofie Hendriks, Simone Tjebbes, Jasmijne Heinz- Schouten, Denise Vaessen, Sandra Lenkens, Inge van Dinther.