Stel cookie voorkeur in

Activiteitencommissie

Via deze link vindt u informatie over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021.

Stroomt uw kind later in het schooljaar in dan betaalt u de bijdrage naar rato. Een schooljaar heeft 10 maanden (september - juni), ouderbijdrage is €25, - dat is €2,50 per maand. Rekenvoorbeeld; Uw kind komt in december op school dan betaalt u (7 x €2,50) €17,50. Graag hier het schoolreisje nog bij optellen.

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit kenbaar te
maken bij de directie van Kindcentrum de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en
passende oplossing gezocht worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mail naar: acdehoven@outlook.com.

Hartelijke groet,

Activiteiten Commissie Kindcentrum de Hoven


Voorzitter Activiteitencommissie: Marno van Broekhoven
Penningmeester: Sandra Lenkens
Secretaris: Sandra Nauta

Leden Activiteitencommissie: Marno van Broekhoven, Jolanda Willems, Sandra Nauta, Mieke van Vliet, Dennis van der Hart, Sofie Hendriks, Jasmijne Heinz- Schouten, Sandra Lenkens, Inge van Dinther, Jessica Beks, Bregje van Thiel.