Stel cookie voorkeur in

Nieuws

17 april 2020

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots...

20 april 2018

Informatie over tijdelijke huisvesting Campus aan de Lanen en De Hoven

Informatie over tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en De Hoven Aan ouder(s) en verzorger(s) van Signum-Campus aan De Lanen/Ons Kindbureau/ Kindcentrum De Hoven, In de nieuwbouwwijk De...

28 september 2017

Zorgplan 2017-2018

In de nieuwsbrief van 29 september wordt gerefereerd aan het zorgplan van 2017-2018. U vindt de complete tekst hier

06 april 2016

Intern vertrouwd

Op school zijn er 3 medewerksters aangesteld als ‘intern contactpersoon’. Zij hebben tot taak de eerste opvang te verzorgen en advies te geven aan leerlingen, ouders en medewerkers die...

08 december 2015

Aanmelden voor KC de Hoven; de meest gestelde vragen

Is Kindcentrum de Hoven vol? Voor de opvang zijn er plaatsen beschikbaar, neem contact op met de Witte Wielen (www.dewittewielen.nl) voor de mogelijkheden. Voor het onderwijs werken we met een...

23 november 2015

Maatschappelijk Werk

U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie. Een maatschappelijk werker geeft advies...

03 november 2015

Het Nationaal Schoolontbijt

Op woensdag 11 november vanaf 8.30 uur doen wij weer mee met Het-Nationaal-Schoolontbijt.pdf georganiseerd voor het onderwijs. Voor deze dag mogen de kinderen zelf zorgen voor een bord, beker, servet...

06 oktober 2015

GGD Jeugdgezondheidszorg

Wat doet GGD Jeugdgezondheidzorg? Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor dit...

29 september 2015

Welbevindingsgesprekken

In week van 12 oktober staan de Welbevindinggesprekken gepland. Tijdens dit gesprek gaan we met name in op het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind. In de onderbouw (1/2) zal dit 10 minuten...

25 september 2015

Aanmelden nieuwsbrief

Tijdens de informatieavond hebben wij al kenbaar gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief via de website. We zullen dus binnenkort de nieuwsbrief niet meer via...

23 september 2015

Een gaaf gebit en een gezonde mond

Al vanaf de ontwikkeling van de eerst melktandjes is een gezonde mond belangrijk. Niet alleen om goed te eten, drinken en te (leren) praten, maar ook om stralend mee te kunnen lachen. De basis voor...

22 september 2015

Engels

Engels vanaf groep 1, schooljaar 2015-2016 Dit schooljaar wordt het Engels op KC De Hoven voor het vierde jaar gegeven binnen het Den Bosch Early English Programme. Dat is een project dat draait op...

08 september 2015

Nieuws uit de MR

In juni zijn diverse plannen besproken (‘alle formaliteiten zijn afgerond, MR heeft positief geadviseerd’). De CITO- resultaten zijn goed. Er zijn een paar aandachtspuntjes, waar goed aan...