Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Voor plaatsing in de opvang geldt dat het kind minimaal 8 weken oud moet zijn en bij plaatsing in het peuterarrangement 2,5 jaar. Voor het onderwijs is de startleeftijd 4 jaar.

Via deze link kunt u uw kindje opgeven voor de opvang in ons kindcentrum.

Hier vindt u het aanmeldformulier voor het onderwijs. Wij vragen u om uw kindje al zo vroeg mogelijk aan te melden in verband met de grote vraag naar een plaats binnen ons kindcentrum.

Heeft u vragen over de aanmelding van uw kind dan kunt u contact opnemen met Ons Kindbureau.

Plaatsingsbeleid-KC-de-Hoven.pdf

Kennismaken Opvang

SFEER PROEVEN?

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding door contact op te nemen met Lindsey van Eijndhoven (Waarnemend manager opvang): 073 8511140 of via lveijndhoveno@onskindbureau.nl

Kennismaken Onderwijs

Wij hebben op onderstaande data informatieochtenden over ons onderwijsconcept:

12 januari 2021
14 april 2021

De informatieochtend start om 8.45 uur en duurt tot ongeveer 10.15 uur.
U kunt zich aanmelden voor een van deze informatieochtenden door een email te sturen naar: info@kcdehoven.nl.
Vermeld hierin de datum dat u graag een bezoek komt brengen.